<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color:#FF0000;"></span></span></p>

<p>การดูแลรักษาวอลล์เปเปอร์ให้สวยงาม</p>

<p>1. การทำความสะอาด  ทำความสะอาดผิวหน้าจากกรณีที่มีฝุ่นจับ โดยการใช้ไม้ขนไก่ปัดพื้นผิวหน้า และในกรณีที่เกิดรอยเปื้อน ให้ทำความสะอาดโดยทันทีโดยใช้ฟองน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดหมาดๆ เช็ด  และใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดให้แห้งอีกที  ในกรณีที่เปื้อนมากๆ ให้ใช้ขนแปรงอ่อนๆ ขัดเบาๆ จนรอยจางและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดโดยไม่ทิ้งไว้นาน <br />
***  ห้ามใช้ทินเนอร์  น้ำมันสน  หรือสารระเหยอื่นๆ เช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยด่างหรือเสียหาย</p>

<p>2. การแก้ไขรอยฉีกขาดการซ่อมแซมในกรณีที่เกิดรอยฉีกขาด หรือชำรุดที่จากการกระแทก  หรือรอยเปื้อนที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ ให้หาวอลล์เปเปอร์ลายเดียวกัน ซึ่งมักจะมีม้วนเหลือเศษให้สำหรับการซ่อมโดยให้ตัดชิ้นลายให้ใหญ่กว่าพื้นที่ที่จะซ่อม  แะดูลายในกรณีเป็นลายดอกให้ดูลายให้ตรงจุดกันกับลายเดิมที่ผนัง  ใช้แผ่นใหม่ทาบ ลอกลายเก่าออกโดยใช้คัตเตอร์กับไม้บรรทัดกรีดให้ใหญ่เท่ากับแผ่นใหม่  ลอกลายเก่าออกโดยให้ถึงชั้นผนังทำความสะอาดและทากาวเข้าไป  โดยระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศ  และใช้ลูกกลิ้งกลิ้งให้รอยต่อกับรอยเดิม</p>

<p>หมายเหตุ  </p>

<p>ในกรณีที่ซ่อมวอลล์เปเปอร์  สีของวอลล์เปเปอร์อาจจะไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอายุของการติดตั้ง</p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color:#FF0000;"></span></span></p>

การดูแลรักษาวอลล์เปเปอร์ให้สวยงาม

การดูแลรักษาวอลล์เปเปอร์ให้สวยงาม

1. การทำความสะอาด  ทำความสะอาดผิวหน้าจากกรณีที่มีฝุ่นจับ โดยการใช้ไม้ขนไก่ปัดพื้นผิวหน้า และในกรณีที่เกิดรอยเปื้อน ให้ทำความสะอาดโดยทันทีโดยใช้ฟองน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดหมาดๆ เช็ด  และใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดให้แห้งอีกที  ในกรณีที่เปื้อนมากๆ ให้ใช้ขนแปรงอ่อนๆ ขัดเบาๆ จนรอยจางและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดโดยไม่ทิ้งไว้นาน 
***  ห้ามใช้ทินเนอร์  น้ำมันสน  หรือสารระเหยอื่นๆ เช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยด่างหรือเสียหาย

2. การแก้ไขรอยฉีกขาดการซ่อมแซมในกรณีที่เกิดรอยฉีกขาด หรือชำรุดที่จากการกระแทก  หรือรอยเปื้อนที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ ให้หาวอลล์เปเปอร์ลายเดียวกัน ซึ่งมักจะมีม้วนเหลือเศษให้สำหรับการซ่อมโดยให้ตัดชิ้นลายให้ใหญ่กว่าพื้นที่ที่จะซ่อม  แะดูลายในกรณีเป็นลายดอกให้ดูลายให้ตรงจุดกันกับลายเดิมที่ผนัง  ใช้แผ่นใหม่ทาบ ลอกลายเก่าออกโดยใช้คัตเตอร์กับไม้บรรทัดกรีดให้ใหญ่เท่ากับแผ่นใหม่  ลอกลายเก่าออกโดยให้ถึงชั้นผนังทำความสะอาดและทากาวเข้าไป  โดยระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศ  และใช้ลูกกลิ้งกลิ้งให้รอยต่อกับรอยเดิม

หมายเหตุ  

ในกรณีที่ซ่อมวอลล์เปเปอร์  สีของวอลล์เปเปอร์อาจจะไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอายุของการติดตั้ง

ติดต่อ