การดูแลรักษาวอลล์เปเปอร์ให้สวยงาม

การดูแลรักษาวอลล์เปเปอร์ให้สวยงาม 1. การทำความสะอาด ทำความสะอาดผิวหน้าจากกรณีที่มีฝุ่นจับ โดยการใช้ไม้ขนไก่ปัดพื้นผิวหน้า และในกรณีที่เกิดรอยเปื้อน ให้ทำความสะอาดโดยทันทีโดบใช้ฟองน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดหมาดๆ เช็ด และใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดให้แห้งอีกที ในกรณีที่เปื้อนมากๆ ให้ใช้ขนแปรงอ่อนๆ ขัดเบาๆ จนรอยจางและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดโดยไม่ทิ้งไว้นาน *** ห้ามใช้ทินเนอร์ น้ำมันสน หรือสารระเหยอื่นๆ เช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยด่างหรือเสียหาย 2. การแก้ไขรอยฉีกขาด การซ่อมแซมในกรณีที่เกิดรอยฉีกขาด หรือชำรุดที่จากการกระแทก หรือรอยเปื้อนที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ ให้หาวอลล์เปเปอร์ลายเดียวกัน ซึ่งมักจะมีม้วนเหลือเศษให้สำหรับการซ่อมโดยให้ตัดชิ้นลายให้ใหญ่กว่าพื้นที่ที่จะซ่อม และดูลายในกรณีเป็นลายดอกให้ดูลายให้ตรงจุดกันกับลายเดิมที่ผนัง ใช้แผ่นใหม่ทาบ ลอกลายเก่าออกโดยใช้คัตเตอร์กับไม้บรรทัดกรีดให้ใหญ่เท่ากับแผ่นใหม่ ลอกลายเก่าออกโดยให้ถึงชั้นผนังทำความสะอาดและทากาวเข้าไป โดยระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศ และใช้ลูกกลิ้งกลิ้งให้รอยต่อกับรอยเดิม หมายเหตุ ในกรณีที่ซ่อมวอลล์เปเปอร์ สีของวอลล์เปเปอร์อาจจะไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอายุของการติดตั้ง ข้อมูลจาก MD WALLPAPER Knowledge

การดูแลรักษาวอลล์เปเปอร์ให้สวยงาม

การดูแลรักษาวอลล์เปเปอร์ให้สวยงาม

การดูแลรักษาวอลล์เปเปอร์ให้สวยงาม การทำความสะอาด ทำความสะอาดผิวหน้าจากกรณีที่มีฝุ่นจับ โดยการใช้ไม้ขนไก่ปัดพื้นผิวหน้า และในกรณีที่เกิดรอยเปื้อน ให้ทำความสะอาดโดยทันทีโดยใช้ฟองน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาด

อ่านต่อ

ติดต่อ